KRZS

Kasaško rejsko združenje Slovenije.

Člani UO: 
– mag. Mojca Nushol, dr.vet.med. 
– Karolina Cerk Jamnik, dr.vet.med. 
– Miro Pirc
– Saša Seršen
– Vlado Žnidarič
– Janez Dolinšek
– Mojca Križanec
– Andrej Košak
– Ivan Košak
Člani SO:
– Karolina Cerk Jamnik, dr.vet.med. 
– Ana Šonaja
– Darja Antolin
– Ajda Gorenc
– Rok Hočevar
– Tomaž Košak
– Andrej Ledinšek
Nadzorni odbor:
– Simon Slavič (predsednik)
– Andrej Pirc
– Jože Vedenik
Častno razsodišče:
– Uroš Bernardič (predsednik)
– Jože Sagaj st.
– Milan Seršen