Organi združenja

UPRAVNI ODBOR:

Člani: Miro Pirc (podpredsednik), Karolina Cerk Jamnik, Saša Seršen, Vlado Žnidarič, Janez Dolinšek, Andrej Košak, Ivan Košak, Mojca Križanec, Ana Šonaja

STROKOVNI ODBOR:

Predsednica: Karolina Cerk Jamnik
Člani: Ana Šonaja, Ajda Gorenc, Andrej Ledinšek, Tomaž Košak, Rok Hočevar, Darja Antolin

NAZORNI ODBOR:

Predsednik: Simon Slavič
Člani: Andrej Pirc, Jože Vedenik

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Predsednik: Uroš Bernardič
Člani: Jože Sagaj st., Milan Seršen

SEKRETARKA KRZS:

Lana Zrinjanin